Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – Daria Praczyk

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – Daria Praczyk
Coś więcej
niż pośrednictwo...
Poznaj naszą ofetę i przekonaj się sam!
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – Daria Praczyk

O firmie

Zajmujemy się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz pomagamy w kompletowaniu towarzyszących temu procesowi niezbędnych dokumentów i zaświadczeń, w tym:

  • Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub wydanych przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta decyzji o warunkach zabudowy dla danej działki,
  • Zaświadczenia o rewitalizacji wydawane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta decyzji o warunkach zabudowy dla danej działki,
  • Wypisu i/lub wyrysu z Rejestru Gruntów z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Starostwa Powiatowego, map zasadniczych i ewidencyjnych,
  • Zaświadczenia, dotyczącego informacji, czy działka nie jest działką leśną i nie została opisana w uproszczonym planie urządzania lasu oraz, czy nie jest objęta decyzją Starosty Krotoszyńskiego o konieczności wykonania zabiegów z zakresu gospodarki leśnej,
  • W przypadku niezgodności treści księgi wieczystej z danymi zawartymi w Rejestrze Gruntów pomagamy uzyskać niezbędne dokumenty,
  • W przypadku zawartych w księdze wieczystej wpisów które utraciły ważność pomagamy je wykreślić: hipoteki – jeżeli klient ma niezbędne do tego zaświadczenia wystawione przez Wierzyciela, ograniczenia i służebności w przypadku zgonu osób którym przysługiwały
  • Na zlecenie klienta badamy treść księgi wieczystej w systemie elektronicznym jak również po udzieleniu niezbędnego pełnomocnictwa dokonujemy wglądu do księgi w archiwum Sądu Rejonowego, który ją prowadzi.
  • Pomagamy w znalezieniu kancelarii notarialnej, która przygotuje i sporządzi akt przeniesienia własności nieruchomości oraz dostarczamy tam niezbędne do kupna lub sprzedaży dokumenty

Nieruchomości Daria Praczyk oferuje także niezbędną pomoc przy realizacji formalności majątkowych i nieuregulowanych spraw spadkowych.

Jeśli szukasz lokalu handlowego, użytkowego, mieszkania, domu lub zamierzasz skutecznie i z korzyścią sprzedać nieruchomość bądź jej część lub udział, zgłoś się do nas!

Dlaczego?
Nasza gama usług jest na tyle różnorodna, że – bez względu na typ i przeznaczenie nieruchomości – podejmujemy każde wyzwanie. Pomagamy Partnerowi w sprzedaży udziałów w nieruchomości lub udziałów spadkowych. Doradzamy, jak badać rentowność danej inwestycji, czy też – w przypadku bycia właścicielem – w jaki sposób ułożyć ofertę sprzedaży/wynajmu. Dla nas kluczowe jest bezpieczeństwo oraz satysfakcja Klienta, który na lata ma być zadowolony z dokonanego wyboru.

Sektor nieruchomości to niezwykle ciekawa, ale i trudna branża. Zapisy prawne, z którymi jesteśmy na bieżąco, dość często ulegają zmianie. Stąd też firmy, instytucje oraz osoby fizyczne, z którymi współpracujemy mogą spać spokojnie, gdyż pomagamy Partnerowi we wszelkich procedurach towarzyszących obrotowi.

Od kilku lat wachlarz naszych usług został poszerzony o nowatorskie możliwości związane z aranżacją wnętrz. Projekty wykonujemy przy użyciu najnowocześniejszych programów do tego stworzonych, dzięki czemu Partner otrzymuje urozmaicone wizualizacje, które jeszcze przed poniesieniem wydatków dają możliwość oceny efektu zamierzonych prac.